Fotogrametrik Harita

Fotogrametrik harita, dijital kamera, dijital görüntü, ana bilgisayar ve görüntü analiz yaz?l?m? kullan?larak üretilir. CCD kameralar yard?m?yla, tamamen bilgisayar ortam?nda üç boyutlu vektör verileri kullan?larak elde edilir.