Hali Haz?r Harita

Halihaz?r, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihaz?r harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlam?na gelmektedir. Halihaz?r harita'da nirengiler, poligon noktalar?, binalar, binalar?n kat adetleri, kald?r?mlar, yollar, elektrik direkleri vs. gösterilir. Bunlar?n d???nda kalan alanlardan e? yükseklik e?rileri geçirilerek haz?rlan?r. Halihaz?r haritalar bir çok plan ve proje çal??malar?na altl?k te?kil eder.