?fraz

Kelime kökeni olarak Arapçad?r. Ay?rma, bölme anlamlar?na gelmektedir. Parsellerin gerekli yönetmeliklerin (Planl? Alanlar Tip ?mar Yönetmeli?i veya Plans?z Alanlar Tip ?mar Yönetmeli?i) bölünebilme ?artlar?n? sa?lamas? halinde en az 2 veya daha fazla parsellere ayr?lmas? i?lemine denilir. (Parseller bölünerek her bir parsel için ayr? tapular elde edilir.)