Kščbaj Hesab?

Hafriyat i?lemlerinde araziden ne kadar malzeme al?naca?? yada dolgu i?leminde ne kadar malzeme gerekece?i maliyet hesab? aç?s?ndan büyük önem ta??r. Arazinin plankote haritas? yap?larak ilk ve son durum aras?nda ne kadar hacim oldu?u ve dolay?s?yla malzeme ve maliyet hesaplar?n?n yap?lmas?na denilir.