Yola Terk

?mar plan?na tabi, imar plan?n?n oldu?u yerlerde 3194 say?l? ?mar Kanunu 15 ve 16.maddeleri gere?ince arazi veya arsalar?n yolda kalan k?s?mlar?n? yola terkin ederek in?aat yapmaya elveri?li imar parselleri olu?turma i?lemine denilir.