Tevhid Birle?tirme

Kelime, köken olarak Arapçadan gelmektedir. Birden fazla parselin birle?tirilerek tek bir parsel haline getirilmesi i?lemine denilir.